Naučná stezka TŘÍJEZERNÍ SLAŤ

Naučná stezka Tříjezerní slať je v Plzeňském kraji jediná ze slatí z volně přístupných. Jednak proto, že ty ostatní v okolí Modravy leží v I. zóně Šumavského národního parku, jednak proto, že chůze po nich není bezpečně zajištěná. Jak může pohyb po slatích a rašeliništích také skončit, jistě každý zná z kultovního filmu Král Šumavy.

Tříjezerní slať v nadmořské výšce 1062 m, zřízená v roce 1978, rozkládající se cca 3 km sz.od Modravy, je typickou ukázku vrchoviště prameništního typu. Název slatě je logicky odvozen od tří jezírek. K vidění je zde vše, co ke správné slati patří, nadto ke slati, která - ač několik tisíc let stará (z přelomu poslední doby ledové a doby poledové, tj. zhruba před 9.000 - 10.000 lety) - je nejen živým organismem a neustále se vyvíjí.

Největší ze tří jezírek má rozlohu cca 7 arů a hloubku téměř 2 m. Na granátově hnědém zabarvení vody má zásluhu rašelina, která uvolňuje mikroskopické částečky odumřelých částí a vylouhované kyseliny. Rašelina je odpadním produktem mnoha druhů zde vegetujících rašeliníků. A přestože je tato kyselá voda k životu nehostinná, vyskytují se zde zástupci živočišné i rostlinné říše, kteří si v tomto prostředí naopak libují - vzácná znakoplavka horská, masožravá rosnatka okrouhlolistá, šícha oboupohlavná, kýhanka bažinatá, klikva žoravina, borovice bahenní, borovice kleč, nejrůznější lišejníky a mechy.

Ke Tříjezerní slati je možný přístup pouze pěšky nebo na kole a to po zpevněných lesních silnicích od Modravy (BUS, parkoviště, informační středisko, restaurace), od Srní - Rokyty (BUS, parkoviště, informační středisko) nebo podél NS Vchynicko - Tetovského plavebního kanálu od Srní (BUS, parkoviště, restaurace). Návštěvu Tříjezerní slati mohou cyklisté spojit též s cestou na rozhlednu Poledník. Veškeré přístupové trasy jsou značené typickým turistickým pásovým značením.